Bảo hiểm xã hội tỉnh: Đạt nhiều kết quả nổi bật năm 2022, tạo tiền đề cho năm 2023

10/02/2023 | 11:10 GMT+7

Năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Phóng viên Báo Hậu Giang có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thanh Xuân (ảnh), Giám đốc BHXH tỉnh, xoay quanh những kết quả đã đạt được và nhiệm vụ, chỉ tiêu mà BHXH tỉnh sẽ thực hiện trong năm 2023.

Trước tiên, xin bà cho biết kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà BHXH tỉnh đã đạt được trong năm vừa qua ?

- Năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể liên quan, BHXH tỉnh Hậu Giang đã đạt và vượt chỉ tiêu được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Trong năm toàn tỉnh có trên 84.000 người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ 22,46% lực lượng lao động trong độ tuổi; trong đó có 19.998 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt tỷ lệ 101% kế hoạch UBND tỉnh giao; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là gần 59.000 người, đạt tỷ lệ 105% kế hoạch UBND tỉnh giao; số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên 687.000 người, tỷ lệ bao phủ chiếm 94,24% dân số. Công tác chi trả các chế độ BHXH tiếp tục được quan tâm, tổ chức thực hiện tốt; BHXH tỉnh đã tập trung triển khai những giải pháp cụ thể trong tổ chức thực hiện quản lý người hưởng, chi trả thông qua hệ thống bưu điện. Trong năm BHXH tỉnh đã chi trả kịp thời, an toàn cho 4.849 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; trên 65.200 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; gần 8.800 người hưởng các chế độ BHTN; hơn 1,2 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT với chi phí trên 622 tỉ đồng. Quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2023.

Điểm nổi bật trong năm 2022 của BHXH tỉnh là thực hiện nghiêm chỉ đạo của BHXH Việt Nam trong công tác đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ như đẩy mạnh thanh toán điện tử và bảo đảm các điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tăng cường thực hiện giao dịch điện tử; giám định và thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT trên Hệ thống Giám định BHYT. Đặc biệt là triển khai mạnh mẽ việc cập nhật bổ sung số Định danh cá nhân/Căn cước công dân của người tham gia trong cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý. Đến cuối năm, toàn tỉnh đã bổ sung cập nhật, xác thực số định danh cá nhân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho gần 90% người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn. Ngoài ra, thực hiện cài đặt, phê duyệt tài khoản giao dịch điện tử cá nhân và sử dụng ứng dụng “VssID - BHXH số” được 80.265 người, đạt 121,6% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Thưa bà, để đạt được những kết quả phấn khởi trên, BHXH tỉnh đã thực hiện những giải pháp nào ?

- Trước tiên, thực hiện các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt là tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT trong Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội và hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2022-2025.

Thứ hai, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ.

Thứ ba, chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng.

Để thực hiện đạt nhiệm vụ được giao trong năm 2023, BHXH tỉnh đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa bà ?

- BHXH tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và nhìn nhận rõ những khó khăn, tồn tại để chủ động khắc phục, từ đó đề ra các giải pháp khả thi nhất để thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong năm 2023, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong thực hiện công tác tuyên truyền để giữ vững số người đang tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, BHXH Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu để triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch được giao về BHXH, BHYT, BHTN. Trong phát triển người tham gia cần chú trọng tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động nghiệp vụ; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh thường xuyên hướng dẫn, giám sát hoạt động của các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích giúp người dân thuận lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT được hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn kịp thời…

Xin cảm ơn bà !

BÍCH CHÂU thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>