10 sự kiện nổi bật của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2021

14/01/2022 | 07:12 GMT+7

Năm 2021 đi qua với biết bao khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, song với quyết tâm, nỗ lực không ngừng, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đảm bảo an sinh xã hội.

Toàn ngành BHXH đã nhanh chóng triển khai các chính sách hỗ trợ đối với NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Theo BHXH Việt Nam, trong năm 2021, ngành có 10 sự kiện nổi bật:

1. Đảm bảo tốt nhất quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, kéo dài, BHXH Việt Nam luôn theo sát diễn biến thực tế, kịp thời triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi người tham gia và an toàn phòng chống dịch Covid-19. Trong năm 2021, toàn ngành đã giải quyết trên 95.700 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; đảm bảo chi trả kịp thời, an toàn cho khoảng 3,2 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; chi trả gần 6,7 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 626.397 người hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; trên 118,7 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú.

2. Triển khai thành công các chính sách hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch

BHXH Việt Nam đã chủ động tham mưu, phối hợp với các Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ). Đặc biệt là gói hỗ trợ trên 30.000 tỉ đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, đây là gói hỗ trợ trực tiếp bằng tiền lớn nhất từ trước đến nay. Để triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất gói hỗ trợ đến tận tay NLĐ, NSDLĐ, BHXH Việt Nam đã tập trung huy động mọi nguồn lực sẵn có để đẩy nhanh tiến độ giải ngân; phát huy lợi thế của hệ thống công nghệ thông tin, rút gọn tối đa các công đoạn, thủ tục và thời gian chi trả.

Kết quả, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ: Chỉ sau 07 ngày, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 375 ngàn đơn vị, tương ứng 11,2 triệu lao động với số tiền khoảng 4.322 tỉ đồng; đã giải quyết cho 842 đơn vị tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền trên 1.111 tỉ đồng tại 57 tỉnh, thành phố... Đối với Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ: Chỉ sau 05 ngày, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc thông báo điều chỉnh mức đóng (giảm từ 1% xuống 0%) vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 363,6 ngàn đơn vị sử dụng lao động với số tiền khoảng 7.595 tỉ đồng; đã chi trả chế độ hỗ trợ cho trên 12,9 triệu lao động với số tiền khoảng 30,7 ngàn tỉ đồng.

3. Số người tham gia BHXH tự nguyện tiếp tục tăng trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước

Tính đến hết ngày 31-12-2021, cả nước có trên 16,5 triệu người tham gia BHXH, tăng 2,1% so với năm 2020, đạt 33,75% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp gần 13,4 triệu người, tăng 0,4% so với năm 2020, đạt 27,33% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT hơn 88,8 triệu người, tăng 0,9% so với năm 2020, đạt tỷ lệ bao phủ trên 91%  dân số. Đáng chú ý, có trên 1,4 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 2,94% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, cao hơn 1,94% so với chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 28-NQ/TW (năm 2021 là 1%).

4. Bước chuyển mình quan trọng trong chuyển đổi số

Công tác chuyển đổi số của ngành đã có bước chuyển mình quan trọng: xây dựng, hoàn thiện Đề án, kế hoạch, hoàn thiện kho cơ sở dữ của hơn 98 triệu dân, là nền tảng cơ sở dữ liệu Quốc gia về bảo hiểm, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành. Đặc biệt ứng dụng “VssID - BHXH số” tính đến hết ngày 31-12-2021 đã có gần 30 triệu người cài đặt, sử dụng để quản lý, kiểm soát quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách, thực hiện các dịch vụ công, sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng để đi khám, chữa bệnh,...

5. Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

Theo Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31-3-2021 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, BHXH Việt Nam được giao là cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm. Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm bao gồm 9 nhóm thông tin, trong đó các nhóm thông tin về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là những dữ liệu gốc. Đây là cơ sở dữ liệu của Chính phủ được xây dựng thống nhất trên toàn quốc, dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin về bảo hiểm phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu chính đáng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

6. Đổi mới, sáng tạo, tăng cường thanh tra, kiểm tra theo phương thức điện tử

Công tác thanh tra, kiểm tra của ngành BHXH Việt Nam được tập trung đổi mới từ phương pháp, cách thức thanh tra, kiểm tra, kết hợp giữa thanh tra truyền thống với thanh tra theo phương thức điện tử, tăng hiệu quả, chất lượng, giảm nhân lực, thời gian thanh tra, kiểm tra (giảm khoảng 48%, từ 20 giờ xuống còn 10,5 giờ).

7. Hoàn thành vượt chỉ tiêu Chính phủ giao về chi trả chế độ BHXH, BHTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Năm 2021, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho người tham gia khi nhận các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHXH Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Kết quả, đã có trên 57% số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp nhận qua tài khoản cá nhân ở khu vực đô thị, tăng 9% so với năm 2020 (tăng 28% so với năm 2019 là thời điểm bắt đầu thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP), vượt 7% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Đặc biệt, việc thanh toán không dùng tiền mặt đã được ngành BHXH Việt Nam đẩy mạnh khi triển khai gói hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ.

8. Đổi mới nội dung, hình thức truyền thông, thích ứng linh hoạt trong bối cảnh dịch Covid-19

Công tác truyền thông của ngành tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp, thích ứng linh hoạt trong bối cảnh giãn cách xã hội. Bên cạnh hình thức truyền thông trực tiếp, thì truyền thông mạng xã hội, truyền thông trực tuyến được đẩy mạnh. Kết quả, trong năm có trên 72.000 hội nghị truyền thông trực tiếp với trên 1,5 triệu lượt người tham dự; hơn 2.600 hội nghị truyền thông trực tuyến được tổ chức, hàng trăm nghìn sản phẩm truyền thông được chia sẻ trên internet và mạng xã hội.

9. Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc người tham gia, thụ hưởng được đẩy mạnh

BHXH Việt Nam đã hỗ trợ, tư vấn trên 406.900 lượt (tăng 26%) qua hệ thống tổng đài, trả lời 7.914 câu hỏi trên Cổng thông tin điện tử, Fanpage của BHXH Việt Nam (tăng gấp 10 lần). Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã ban hành Quy trình thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trong tham gia, thụ hưởng chế độ. Hoạt động của hệ thống chăm sóc khách hàng của ngành được các chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá cao.

10. Tăng cường các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội

Năm 2021, BHXH Việt Nam tiếp tục mở rộng, đẩy mạnh, phát triển các hoạt động hợp tác song phương, đa phương; đã từng bước khẳng định vị thế, hình ảnh của BHXH Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực và trách nhiệm của Hiệp hội an sinh xã hội ASEAN (ASSA), Hiệp hội an sinh xã hội Quốc tế (ISSA) và trên 50 nước, tổ chức quốc tế...

Theo BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>