• Ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam
  • 13:39, 11/07/2022
  • Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vừa phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam 1-7, Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
  • Chia sẻ cùng người lao động và doanh nghiệp
  • 07:46, 10/06/2022
  • Trước tác động của đại dịch Covid-19, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã chủ động tham mưu, phối hợp với các bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) để tháo gỡ khó khăn cho người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ).