• Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng: Truy trả phần chênh lệch tăng thêm tháng 7, 8 cho người hưởng vào tháng 9-2023
 • 16:45, 07/07/2023
 • (HGO) - Ngày 29/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2023/NĐ-CP (Nghị định số 42) quy định thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/7/2023. Song, tới ngày 14/8/2023 Nghị định này mới có hiệu lực thi hành. Vì vậy, kịp thời chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cho người hưởng tháng 7 và tháng 8/2023, cơ quan BHXH thực hiện chi trả theo mức hưởng tháng 6/2023. Việc chi trả theo mức hưởng mới và truy trả phần chênh lệch tăng thêm của tháng 7 và tháng 8/2023 cho người hưởng sẽ được thực hiện tại kỳ chi trả của tháng 9/2023.
 • Bảo hiểm y tế - Chính sách nhân văn vì cộng đồng
 • 09:43, 30/06/2023
 • Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, giúp chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người dân khi không may ốm đau, bệnh tật, tai nạn.
 • Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
 • 15:50, 28/06/2023
 • (HGO) – Ngày 28-6, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Bưu điện tỉnh, tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình chào mừng ngày BHYT Việt Nam 1-7. Tuyên truyền về chính sách BHYT  đến người dân trên địa bàn xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh.
 • Thông báo mức thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo lương cơ sở mới kể từ ngày 01/7/2023
 • 10:47, 22/06/2023
 • Ngày 19/6/2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn số 687/BHXH-QLTST về thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) theo mức lương cơ sở mới kể từ ngày 01/7/2023 gửi đến các đơn vị sử dụng lao động, Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT và Cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.