• Bảo hiểm y tế - Lợi ích lớn, quyền lợi nhiều
  • 05:56, 25/08/2023
  • Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc; thực hiện BHYT toàn dân là thực hiện tốt chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật về an sinh xã hội.
  • Phấn khởi khi nhận lương hưu, trợ cấp ở mức mới
  • 18:19, 17/08/2023
  • Từ ngày 14-8, Nghị định số 42/2023/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng (Nghị định số 42) chính thức có hiệu lực. Việc tăng mức lương, trợ cấp người hưởng rất phấn khởi.