• Ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam
  • 13:39, 11/07/2022
  • Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vừa phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam 1-7, Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.