• Chia sẻ cùng người lao động và doanh nghiệp
  • 07:46, 10/06/2022
  • Trước tác động của đại dịch Covid-19, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã chủ động tham mưu, phối hợp với các bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) để tháo gỡ khó khăn cho người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ).
  • Nỗ lực vì mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân
  • 06:49, 27/05/2022
  • Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh thực hiện Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện,