• Cảnh báo mạo danh số Tổng đài tư vấn và chăm sóc khách hàng của cơ quan BHXH
  • 08:58, 17/11/2023
  • Hiện nay, qua rà soát cho thấy, trên trang Google Map (https://www.google.com/maps), phần thông tin Tổng đài liên hệ của BHXH Việt Nam và một số BHXH tỉnh, thành phố (như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Dương, Ninh Bình...), BHXH một số quận, huyện đã bị đối tượng mạo danh chỉnh sửa, không chính xác. Các Tổng đài này đều có chung đầu số 1900.9966.xx và thu tiền cước điện thoại với giá cao.
  • Chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT
  • 15:58, 09/11/2023
  • (HGO) - Ngày 9-11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với UBND huyện Châu Thành tổ chức Hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, cách làm hay về công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình trên địa bàn huyện Châu Thành để hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2023.
  • Những điểm mới Nghị định số 75/2023/NĐ-CP về chính sách bảo hiểm y tế
  • 16:07, 01/11/2023
  • Ngày 19/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định số 75) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 03/12/2023. Riêng các quy định về bổ sung đối tượng, tăng mức hưởng, sẽ được áp dụng ngay từ ngày 19/10/2023 để bảo đảm kịp thời quyền lợi của người tham gia BHYT.