Đã yêu cầu rà soát, xác minh nội dung tranh chấp

12/05/2021 | 07:44 GMT+7

Vừa qua, bà Nguyễn Thị Trinh, ngụ thành phố Vị Thanh, có đơn phản ánh gửi đến Báo Hậu Giang về việc tranh chấp hợp đồng đại lý bảo hiểm của bà giữa Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam và Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.

Trả lời về phản ánh của bà Trinh, ông Ngô Việt Trung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính, cho biết: Căn cứ Điều 84 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định về đại lý bảo hiểm, quy định: “Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Đồng thời, khoản 1, khoản 2 Điều 83 Nghị định số 73/2016 quy định về nguyên tắc hoạt động đại lý bảo hiểm quy định: Tổ chức, cá nhân không được đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài khác nếu không được chấp nhận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài mà mình đang làm đại lý.

Căn cứ nội dung phản ánh của bà Trinh, quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, đã có Công văn số 167/QLBH-NT ngày 13/4/2021 gửi Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam và Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam yêu cầu rà soát, xác minh nội dung phản ánh trên cơ sở thỏa thuận tại hợp đồng đại lý và quy định liên quan pháp luật.

TÒA SOẠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>