Áp dụng mức giá nước 8.700 đồng/m3 đến khi có quyết định giá nước mới

11/01/2023 | 05:31 GMT+7

Vừa qua, Báo Hậu Giang nhận được phản ánh của một số hộ dân ngụ xã Phương Bình và xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, phản ánh việc Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang tăng giá nước sạch lên mức 10.000 đồng/m3 đối với các hộ dân trên là không hợp lý.

Trả lời về nội dung phản ánh của hộ dân, ông Lê Kỳ Hội, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang, cho biết: Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang có nhận được phản ánh của một số hộ dân về mức giá nước, đồng thời qua thực hiện ý kiến của Thường trực UBND tỉnh, công ty đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành giá nước mới theo quy định hiện hành.

Do đó, trong thời gian chờ UBND tỉnh ban hành giá nước mới, công ty sẽ thực hiện thu tiền nước của các khách hàng thuộc đối tượng kinh doanh dịch vụ nhưng không sử dụng nước trực tiếp tại địa bàn xã Phương Bình và xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp với mức giá 8.700 đồng/m3 theo nội dung đã đối thoại với các hộ dân ngày 24-8-2022 tại UBND huyện Phụng Hiệp cho đến khi có quyết định giá nước mới.

TÒA SOẠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>