Vận chuyển, luân chuyển hành khách, hàng hóa tháng 2 tăng

28/02/2024 | 07:20 GMT+7

(HG) - Ước tháng 2, toàn tỉnh vận chuyển được hơn 2,531 triệu lượt hành khách, so với tháng trước bằng 101,72%. Trong đó, đường bộ vận chuyển được hơn 219.000 lượt hành khách, so với tháng trước bằng 105,95%. Đường sông vận chuyển được hơn 2,312 triệu lượt hành khách, so với tháng trước bằng 101,34%. Ước 2 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh thực hiện được hơn 5,020 triệu lượt hành khách, so với cùng kỳ năm trước bằng 95,42%.

Mạng lưới giao thông qua địa bàn tỉnh hoàn thiện giúp việc vận chuyển hành khách, hàng hóa dễ dàng.

Riêng vận chuyển, luân chuyển hàng hóa ước tháng 2, toàn tỉnh vận chuyển được hơn 500.000 tấn hàng hóa các loại, so với tháng trước bằng 97,54%. Ước thực hiện 2 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh vận chuyển được hơn 1,012 triệu tấn hàng hóa các loại.

Tin, ảnh: MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>