Thi tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông

13/06/2024 | 08:48 GMT+7

(HG) - Cuộc thi tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông (ATGT) tỉnh năm 2024 dự kiến diễn ra vào 4-9 tới.

Theo đó, mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập đoàn tham gia từ 10-20 tuyên truyền viên - đang sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố có đủ điều kiện về sức khỏe, không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, trật tự, ATGT. Diễn viên các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp không được tham gia.

Với Chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, các đội tham gia thi tập trung vào nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, ATGT gắn với chủ đề năm 2024; tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, nghị định, thông tư và các văn bản có liên quan về trật tự, ATGT.

Về vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương đối với công tác đảm bảo trật tự, ATGT; vận động Nhân dân ủng hộ, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật…

Các đội tham gia thi với 3 phần: trang trí xe cổ động và chạy xe diễu hành; tuyên truyền lưu động và chương trình thời sự tổng hợp.

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>