Tạo chuyển biến, hình thành văn hóa “Đã uống rượu bia, không lái xe”

29/01/2024 | 08:14 GMT+7

(HG) - Với Chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) năm 2024, với nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT, trong đó đổi mới nội dung, hình thức theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với từng địa bàn, lứa tuổi, tôn giáo, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Năm 2024, cảnh sát giao thông tiếp tục thực hiện quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ, xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức và tổ chức lại giao thông khoa học, hợp lý, đồng bộ gắn với việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là hành lang ATGT. Khắc phục kịp thời các “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” tai nạn giao thông và bất hợp lý trong tổ chức giao thông.

Tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe; bằng, chứng chỉ chuyên môn đối với người điều khiển phương tiện đường thủy. Nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ theo hướng định danh phương tiện gắn với định danh cá nhân. Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về lĩnh vực này.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt kiểm soát, xử lý đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nghiêm quy định không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia nhằm tạo chuyển biến tích cực, tiến tới hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu bia, không lái xe”, trước hết trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động đến Nhân dân. Đồng thời, tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho lực lượng chuyên trách bảo đảm trật tự, ATGT. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, giám sát, điều hành giao thông, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, điều tra tai nạn giao thông...

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>