Phấn đấu hoàn thành 6 chỉ tiêu chủ yếu

17/01/2022 | 07:40 GMT+7

(HG) - Năm 2022, Sở Giao thông Vận tải phấn đấu hoàn thành 6 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, thực hiện các nguồn vốn ngân sách trung ương, nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ, nguồn bổ sung có mục tiêu kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ và nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2022. Thu phí, lệ phí đạt kế hoạch. Phối hợp với các đơn vị có liên quan phấn đấu đưa sản lượng vận tải hành khách và hàng hóa tăng từ 5% trở lên so với năm 2021. Tai nạn giao thông giảm từ 5% trở lên ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2021. Phối hợp với các địa phương chỉ đạo thực hiện đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn năm 2022. Các chỉ số cải cách hành chính, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Sở đảm bảo thực hiện đầy đủ các tiêu chí quy định của UBND tỉnh. Phấn đấu năm 2022 tăng bậc xếp hạng trong toàn tỉnh đối với từng chỉ số so với năm 2021.

Năm 2022, phấn đấu đưa sản lượng vận tải hành khách và hàng hóa tăng từ 5% trở lên.

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Sở Giao thông Vận tải quyết tâm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 là “Cải cách thủ tục hành chính - Đảm bảo an toàn giao thông - Kết nối hạ tầng giao thông”. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với xây dựng xã nông thôn mới, triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông nhằm phục vụ chiến lược phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo an ninh và quốc phòng.

Tin, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>