Công tác quản lý các tuyến quốc lộ do Bộ Giao thông Vận tải ủy thác được quan tâm thực hiện

05/06/2024 | 05:59 GMT+7

(HG) - Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh cho biết, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý các tuyến Quốc lộ 61B và 61C do Bộ Giao thông Vận tải ủy thác. Năm 2024, Sở GTVT được Bộ GTVT giao tổng dự toán là 34,4 tỉ đồng. Trong đó bảo dưỡng thường xuyên là 3,62 tỉ đồng; sửa chữa định kỳ là 30,78 tỉ đồng. Trong đó bố trí trả nợ 3 công trình thực hiện năm 2023 với tổng số tiền là 11,73 tỉ đồng; sửa chữa mới 3 công trình với tổng kinh phí là 19,05 tỉ đồng. Đến nay đã tham mưu triển khai thực hiện trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 3/4 công trình, đang lựa chọn nhà thầu 1/4 công trình sửa chữa định kỳ. Lũy kế thực hiện đến tháng 5-2024 là 1,26/30,78 tỉ đồn,g đạt 4,09% kế hoạch vốn giao.

Duy tu, sửa chữa tuyến Quốc lộ 61C.

Triển khai thực hiện tốt công tác bảo dưỡng thường xuyên, thực hiện khối lượng năm 2024 là 2,43 tỉ đồng. Trong tháng 5 đã thực hiện được 0,22/2,43 tỉ đồng, đạt 9,05% kế hoạch.

Tin, ảnh: MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>