Chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đợt 2) dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang

01/12/2022 | 12:48 GMT+7

(HG) - Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Giao thông Vận tải) vừa có ý kiến chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua tỉnh Hậu Giang (đợt 2).

Hậu Giang khẩn trương hoàn thành công tác chi trả bồi thường phương án đợt 2 để đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu xây lắp.

Ngày 24-11-2022, UBND tỉnh Hậu Giang đã có văn bản về việc thỏa thuận phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang (đợt 2). Sau khi xem xét phương án và bảng so sánh với khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang) đã có ý kiến chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư qua địa bàn tỉnh Hậu Giang (đợt 2), dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang.

Chủ đầu tư dự án thành phần cũng đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang căn cứ các quy định, Nghị định của Chính phủ và khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đồng thời, chỉ đạo chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện tuân thủ các quy định và khung chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tổ chức thực hiện khẩn trương hoàn thành công tác chi trả bồi thường phương án đợt 2 để đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu xây lắp.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án thành phần thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025. Trong đó, ủy quyền cho Ban quản lý dự án (chủ đầu tư dự án thành phần) có ý kiến chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư làm cơ sở để UBND cấp tỉnh tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định, đảm bảo không vượt chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của tiểu dự án giải phóng mặt bằng trong tổng mức đầu tư được duyệt.

Tin, ảnh: ẨN LIÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>

-