• Làm mới đường giao thông nông thôn
  • 10:42, 07/08/2023
  • (HG) - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại cho người dân, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương cũng như giữ vững các tiêu chí phường văn minh đô thị,
  • Hiểm họa từ đường rong rêu
  • 08:05, 31/07/2023
  • Mưa kéo dài làm nhiều đoạn đường ở khu vực nông thôn, nhất là lộ bê tông xuất hiện rong rêu, trơn trượt, tiềm ẩn tai nạn giao thông.