• Nhiều giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2023
  • 07:34, 12/01/2023
  • (HG) - Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh cho biết, để đảm bảo trật tự, ATGT năm 2023 trên địa bàn tỉnh, đơn vị sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, có hiệu quả chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự,
  • Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn
  • 07:19, 12/01/2023
  • Cùng với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, hệ thống giao thông nông thôn trong tỉnh ngày càng được đầu tư mở rộng phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của Nhân dân và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển.