• Giải ngân 100% vốn phân bổ cho các dự án giao thông và nông nghiệp
  • 12:07, 02/02/2023
  • (HG) - Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh, tổng kế hoạch vốn đầu tư công đơn vị được phân bổ năm 2022 trên 885 tỉ đồng (vốn ngân sách Trung ương trên 777 tỉ đồng, vốn ngân sách địa phương khoảng 107 tỉ đồng).