• Kiểm tra chặt chẽ tất cả phương tiện ra, vào địa bàn
  • 10:13, 10/09/2021
  • (HG) - Thực hiện Công văn số 1568 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Công văn số 27 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 về đánh giá mức độ nguy cơ
  • Ngành giao thông xác định 4 ưu tiên vận tải hàng hóa
  • 08:48, 06/09/2021
  • (HG) - “Vận tải đường thủy phải được ưu tiên số 1, giao thông đường bộ phải thông suốt”, đó là yêu cầu của ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, trong buổi giao ban trực tuyến với các địa phương vào tuần qua.