• Nhớ bánh phồng mì của má
  • 07:49, 05/08/2016
  • Bây giờ, bánh phồng “sang chảnh” lắm rồi, vô tới siêu thị luôn. Nhìn cái bánh phồng lớn như... cái mâm để trong bọc đủ màu sắc, chợt thấy nhớ da diết cái bánh phồng khoai mì của má lúc trước hay làm ở quê.
  • Thanh thanh bún ốc
  • 09:19, 20/07/2016
  • Ở Vị Thanh, kiếm đỏ mắt mới có một quán bán bún ốc. Đem chuyện hỏi mấy chị bán hàng ăn uống quanh các chợ, mọi người cười nói: “Món đó ở miền Bắc, nên ở đây ít ai bán lắm, hay nói đúng hơn là không có biết mần...”.