HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
114,751,978 lượt truy cập

Hỏi - đáp pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS

21/10/2019 | 08:21 GMT+7

Hỏi: Người nhiễm HIV có được miễn chấp hành các biện pháp xử lý hành chính như giáo dục tại xã, phường, thị trấn đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục, đưa vào cơ sở chữa bệnh không ?

Đáp: Theo quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 07/01/2002, việc hoãn hoặc miễn thi hành các biện pháp xử lý hành chính chỉ có thể được xem xét, áp dụng đối với các đối tượng có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở giáo dục, khi có các lý do được pháp luật quy định. Như vậy, trong mọi trường hợp, người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, bao gồm cả người nhiễm HIV, đều phải thi hành các biện pháp đó.

Đối với người bị đưa vào trường giáo dưỡng hoặc cơ sở giáo dục, một trong những lý do để cơ quan có thẩm quyền xem xét, cho hoãn thi hành quyết định là người đó đang ốm nặng hoặc mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên. Mặc dù pháp luật hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng những quy định này đối với trường hợp đối tượng là người nhiễm HIV, nhưng chúng ta đều biết rằng người nhiễm HIV bề ngoài vẫn khỏe mạnh và có thể sống, làm việc bình thường, do đó không thể coi là họ đang ốm nặng hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Chỉ trong trường hợp tình trạng nhiễm HIV của họ đã chuyển sang giai đoạn cuối (AIDS), có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên, thì họ mới có thể được xem xét cho hoãn thi hành các biện pháp đó.

Ngoài lý do nêu trên, người nhiễm HIV cũng có thể được xem xét cho hoãn thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở giáo dục như những người bình thường khác, nếu gia đình họ đang có khó khăn đặc biệt, có đơn đề nghị và được chủ tịch UBND cấp xã, nơi người đó cư trú xác nhận. Khó khăn đặc biệt được hiểu là trường hợp như thân nhân trong gia đình bị ốm nặng mà ngoài người đó, gia đình không còn ai để chăm sóc, gia đình bị thiên tai hoặc hỏa hoạn… Riêng đối với trường hợp đưa vào cơ sở giáo dục thì người bị áp dụng biện pháp đó (bao gồm cả người nhiễm HIV) còn có thể được xét cho hoãn thi hành nếu là phụ nữ đang có thai có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên hoặc phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới mười hai tháng tuổi.

Nếu trong thời gian hoãn, người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục có những tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật hoặc lập công thì có thể được cơ quan có thẩm quyền xem xét, cho miễn chấp hành quyết định.

(Trích quyển Hỏi, đáp Pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS)

Viết bình luận mới