Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng

08/07/2020 | 23:34 GMT+7

Trong 5 năm qua, Đảng bộ huyện Châu Thành luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng, tạo nền tảng vững chắc để huyện nhà thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra.

Chi bộ ấp Phú Bình, thị trấn Mái Dầm, luôn quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt.

Theo ông Lê Công Lý, Bí thư Huyện ủy, đến nay, Huyện ủy có 50 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc với 3.311 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên lãnh, chỉ đạo các ban xây dựng Đảng, các tổ chức cơ sở đảng tổ chức thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai, học tập Nghị quyết, chỉ thị của Đảng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Vững từ cơ sở đảng

Chi bộ ấp Phú Bình, thị trấn Mái Dầm có 30 đảng viên. Trong những năm qua, chi bộ luôn quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Trước hết là phát huy tinh thần tự giác, tự nguyện, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của từng đảng viên; còn tập thể chi bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động.

Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Phú Bình, cho hay mỗi quý, chi bộ chọn sinh hoạt một chuyên đề gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Cụ thể, 2 trong số những chuyên đề gần đây được đem ra thảo luận, bàn bạc là công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế và xây dựng mô hình giúp dân xóa nghèo bền vững.

Kết quả chi bộ đã triển khai, thực hiện đạt 100% chỉ tiêu vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế do Đảng ủy, UBND thị trấn giao; đồng thời, hỗ trợ được 3 hộ dân trên địa bàn ấp thoát nghèo. Cùng với đó, chi ủy chi bộ đã lãnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đối với đảng viên, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Về sinh hoạt chi bộ, hàng tháng được thực hiện chặt chẽ, đúng hướng dẫn của Trung ương. Tất cả ý kiến phê bình, đóng góp trên tinh thần xây dựng đều được trình bày tại cuộc họp cho tập thể biết chứ không góp ý theo tính chất cá nhân. Điều này giúp cho công tác tự phê bình và phê bình của chi bộ ngày càng đi vào thực chất hơn.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Mái Dầm, thông tin: “Trong mỗi cuộc họp lệ hàng tháng, đảng viên đều mạnh dạn nêu ý kiến đóng góp kết quả hoạt động, từ đó giúp tập thể chi bộ có cái nhìn đa chiều hơn về những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Đặc biệt, khi nhận thấy đảng viên nào có biểu hiện chưa tốt thì tập thể chi bộ phê bình ngay để sửa chữa, khắc phục kịp thời”.

Còn theo ông Nguyễn Văn Châu, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, qua theo dõi tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ 2015-2020 cho thấy chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực, giảm dần tình trạng đảng viên vắng sinh hoạt không lý do. Đảng viên dự sinh hoạt nghiêm túc, tích cực phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng chi bộ. Từ đó, các tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Quyết tâm trong nhiệm kỳ mới

 Đánh giá kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện ủy cho rằng, cấp ủy các cấp luôn quan tâm triển khai, quán triệt về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Qua đó, giúp tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở từng bước kiện toàn, sắp xếp đồng bộ, thống nhất; đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong quá trình hoạt động, cấp ủy, tổ chức đảng đã bám sát quy chế làm việc, thường xuyên điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được vai trò của tập thể và trách nhiệm cá nhân, giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; tạo sự đồng thuận của Nhân dân.

Ban Thường vụ Huyện ủy còn xác định rõ mục đích của việc tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm là để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, từng cá nhân tự soi, tự sửa lại chính mình. Nhờ đó, góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngày càng nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, đổi mới lề lối làm việc; nghiêm khắc với mình hơn, giữ gìn đạo đức, lối sống.

Ông Lê Công Lý, Bí thư Huyện ủy, đánh giá, nhìn lại nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện đạt được kết quả quan trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên rõ nét; đoàn kết dân chủ được phát huy; công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp; chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể được nâng lên, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cũng theo ông Lê Công Lý, phát huy kết quả kết quả đạt được thời gian qua, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện đã định hướng nhiều mục tiêu cơ bản, trong đó tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là công nghiệp - đô thị - dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Để thực hiện tốt các mục tiêu cơ bản trên, Bí thư Huyện ủy Lê Công Lý nhấn mạnh: “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành sẽ tiếp tục tập trung, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xem công tác này là nền tảng vững chắc để Huyện ủy lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Nhất là hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, thúc đẩy bộ mặt nông thôn, đô thị đổi mới, nâng cao chất lượng đời sống người dân”.

Nhiệm kỳ 2015-2020 khép lại với nhiều thành tựu nổi bật, qua đó đã tạo cơ sở vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh trong nhiệm kỳ mới.

Theo Huyện ủy Châu Thành, nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy đã lãnh đạo hoàn thành cơ bản, toàn diện các mục tiêu chung, mục tiêu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra. Qua đó giúp cho kinh tế phát triển khá toàn diện, các lĩnh vực đều tăng trưởng khá, đặc biệt lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng nhanh, quy mô lớn với giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 15,43%. Nhiều dự án hạ tầng kinh tế - xã hội, đô thị, công nghiệp, nhà máy trọng điểm được đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng.

Riêng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên rõ nét. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ đạt kết quả tốt; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

 

Bài, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>