Quý III, thi hành kỷ luật 30 đảng viên

07/10/2019 | 08:39 GMT+7

(HG) - Trong quý III, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành cơ bản chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019 với 6 nội dung kiểm tra và 4 nội dung giám sát; thực hiện quy trình giải quyết tố cáo 2 cán bộ Tỉnh ủy quản lý.

Công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng đối với các tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện tốt. Cụ thể, tiến hành kiểm tra 6.908 đảng viên và 346 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 253 đảng viên và 193 tổ chức đảng; giải quyết tố cáo 8 đảng viên… Trong quý, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 30 đảng viên, tăng 7 đảng viên so cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm đã thi hành kỷ luật 70 đảng viên, giảm 5 đảng viên so cùng kỳ, chiếm 0,21% đảng viên toàn Đảng bộ.

Những tháng cuối năm, Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; nâng cao vai trò của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm là tăng cường kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với đảng viên và tổ chức đảng vi phạm.

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới