Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

23/01/2020 | 11:26 GMT+7

Kết thúc năm 2019, thành phố Vị Thanh đón nhận cùng lúc nhiều niềm vui: hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, đón nhận danh hiệu NTM và công nhận đô thị loại II. Phóng viên Báo Hậu Giang có cuộc trao đổi với ông Võ Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vị Thanh, xung quanh những kết quả đạt được của Đảng bộ thành phố năm qua.

Lãnh đạo thành phố Vị Thanh cùng Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và tỉnh kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới ở xã hỏa Tiến.

Thưa ông, năm 2019 tròn 20 năm thành lập thị xã Vị Thanh (nay là thành phố Vị Thanh), Đảng bộ Vị Thanh đã đạt được những thành quả khả quan để lại dấu ấn tốt đẹp. Ông tâm đắc nhất là thành tựu nào năm qua ?

- Năm 2019, Đảng bộ thành phố Vị Thanh đã thực hiện đạt 18/18 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, nổi bật là tình hình kinh tế phát triển khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng, nhất là hạ tầng các xã nông thôn mới; nhiều công trình xây dựng cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Công tác quản lý đô thị, quản lý quy hoạch và quản lý xây dựng ngày càng tốt hơn và đi vào nền nếp; bộ mặt từ đô thị đến nông thôn có nhiều thay đổi. Các lĩnh vực về văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động, công tác giảm nghèo có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được chú trọng tăng cường, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; luôn được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Đặc biệt, thành phố nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành hai nhiệm vụ lớn đó là: Được Trung ương công nhận Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) được chính phủ công nhận và xây dựng đô thị loại II theo Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra.

Hai thành quả nổi bật của thành phố Vị Thanh năm qua là được công nhận đô thị loại II và đơn vị NTM cấp huyện. Theo ông đâu là tác nhân chính giúp Vị Thanh đạt được kết quả đó ?

- Có nhiều tác nhân dẫn đến những thành quả trên, tuy nhiên theo tôi có những tác nhân quan trọng mang tính quyết định sau:

+ Trước tiên, Thành ủy Vị Thanh có sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, phối hợp chặt chẽ của các ban, sở, ngành tỉnh gắn với được đầu tư từ nhiều công trình xây dựng cơ bản trọng điểm trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Đảng bộ thành phố đã xây dựng và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

+ Sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy; sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên với tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ.

+ Thành ủy luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng Đảng.

+ Phát huy hiệu quả dân chủ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; luôn quán triệt lấy nhiệm vụ phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng - an ninh, gắn với phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống nhân dân là mục tiêu trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhân tố con người quyết định đến thành công của Vị Thanh thời gian qua, thưa ông ?

- Xác định con người là nhân tố quyết định đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng bộ của thành phố nên ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng bộ xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành; phân công cụ thể trách nhiệm từng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng thời phân công từng đồng chí dự và chỉ đạo tại các ấp, khu vực trên địa bàn nhằm nắm bắt kịp thời những thông tin từ cơ sở, đặc biệt quy trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, từ đó mà các phòng, ban thi đua và kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Mặt khác, đa số cán bộ, đảng viên của thành phố Vị Thanh đều có tâm, có tầm, có đạo đức, có tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2015-2020, Thành ủy Vị Thanh sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá nào, thưa ông ?

- Có thể khẳng định rằng, đến thời điểm này hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố Vị Thanh nhiệm kỳ 2015-2020 đã cơ bản hoàn thành. Đặc biệt như đã nói phần trên, thành phố đã chỉ đạo cơ bản hoàn thành hai nhiệm vụ đột phá: Mở rộng không gian đô thị, tạo nền tảng thực hiện hoàn thành xây dựng đô thị loại II theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, so với thời gian đã hoàn thành trước một năm và thực hiện hoàn thành công tác xây dựng NTM. Đồng thời, cùng thời gian này, thành phố đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tin học hóa trong hoạt động quản lý nhà nước, thực hiện hoàn thành phủ wifi địa bàn trung tâm phường I, thành phố Vị Thanh.

Tuy nhiên, một số kết quả chưa thật sự vững chắc nên năm 2020, năm cuối của nhiệm kỳ đại hội, đảng bộ, quân và dân nỗ lực hoàn thiện những chỉ tiêu đã đạt theo hướng bền vững. Bên cạnh đó, chúng tôi cố gắng hoàn thành những chỉ tiêu còn lại mà nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI đã đề ra. Phấn đấu 100% chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Nằm ven sông Xà No nên thành phố Vị Thanh thuận lợi phát triển giao thương.

Ông có dự báo thế nào về các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh nhiệm kỳ 2015-2020 ?

- Đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Vị Thanh đề ra 16 chỉ tiêu cần tập trung thực hiện. Tuy nhiên, do tình hình thực tế từ năm 2017, Thành ủy Vị Thanh bổ sung thêm 2 chỉ tiêu về công tác phòng chống tham nhũng và công tác kiểm tra giám sát nên tổng cộng có đến 18 chỉ tiêu cần thực hiện. Đến thời điểm này, hầu hết các chỉ tiêu đều cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Từ thực tế trên, có thể dự báo thông tin vui đến cuối nhiệm kỳ 100% chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ thành phố sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra.

 Thời gian từ đây đến Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII, chúng tôi quyết tâm sẽ thực hiện hoàn thành cơ bản các hạng mục trong dự án “Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang” theo Hiệp định vay vốn với Ngân hàng Thế giới đã ký kết. Từ đó làm điều kiện để thành phố mở rộng không gian đô thị, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo tiêu chuẩn đô thị loại II, xứng tầm là đô thị trung tâm của tỉnh và cũng làm quà dâng lên Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn !

HIẾU NGHĨA thực hiện

Viết bình luận mới