HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
105,543,562 lượt truy cập

Chuyện xây dựng Đảng trong doanh nghiệp

24/02/2020 | 23:07 GMT+7

Đối với doanh nghiệp, việc sản xuất, kinh doanh luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, có không ít doanh nghiệp vẫn chú trọng bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng để xây dựng thành kế hoạch phát triển phù hợp, góp phần thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu sản xuất, kinh doanh đề ra.

Bài 2: Có Đảng, có thêm trợ lực phát triển

“Chúng tôi xác định kinh doanh và xây dựng Đảng là 2 nhiệm vụ song song. Làm tốt công tác xây dựng Đảng góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Do đó, Nghị quyết do Chi bộ đề ra hàng năm luôn bao hàm các chỉ tiêu phát triển mà lãnh đạo công ty đưa ra”, ông Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Hậu Giang, chia sẻ.

Công tác xây dựng Đảng được thực hiện tốt góp phần giúp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Hậu Giang đạt kết quả cao.

Coi trọng công tác xây dựng Đảng

Điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của chi bộ công ty này là chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ý thức được tầm quan trọng đó, chi bộ đã kịp thời ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của đảng ủy cấp trên trong đảng viên với nội dung, hình thức cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Chi bộ còn tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, từ đó làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng chính trị, nhận thức của đảng viên để họ nghiên cứu và đăng ký làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhờ vậy mà tất cả đảng viên trong chi bộ có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành sự phân công, điều động của lãnh đạo công ty, không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Họ cũng nêu cao tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; trung thực, thẳng thắn, giải quyết công việc đúng thẩm quyền và đúng quy định do công ty đề ra.

Ông Phúc cho biết thêm, lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến hoạt động của chi bộ, nhất là tạo điều kiện để đảng viên tham dự các cuộc họp lệ theo đúng thời gian quy định cũng như các hoạt động khác của tổ chức chính trị này.

Những năm gần đây, Đảng bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hậu Giang luôn thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy. Trong thực hiện chỉ tiêu số 17 Nghị quyết năm 2019: “Chi bộ có chi ủy thực hiện ít nhất 2 cuộc kiểm tra, chi bộ không có chi ủy thực hiện ít nhất về kiểm tra, giám sát”, 5 chi bộ trực thuộc Đảng ủy thực hiện đủ 10 cuộc kiểm tra đảng viên.

Công tác kết nạp đảng viên cũng được Đảng bộ này đặc biệt quan tâm và luôn thực hiện đạt chỉ tiêu mà Đảng ủy Khối doanh nghiệp giao. Cụ thể năm qua, Đảng bộ kết nạp cho 2 quần chúng vào Đảng, đạt chỉ tiêu được giao.

Không riêng Đảng bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hậu Giang, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp cũng luôn quan tâm công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. Qua đó, góp phần giúp Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh hoàn thành sớm và vượt cao so chỉ tiêu kết nạp đảng viên do Tỉnh ủy giao.

Theo đánh giá của Đảng ủy Khối doanh nghiệp, đa phần các chi bộ, đảng bộ cơ sở đều có sự quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng Đảng ở đơn vị; có nhiều đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động có lập trường tư tưởng vững vàng, có nhận thức đúng đắn, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, an tâm công tác.

Các tổ chức cơ sở đảng cũng xác định được vai trò lãnh đạo của cấp ủy, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy với hội đồng quản trị, ban giám đốc; từng bước khắc phục được tình trạng chồng chéo trong chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra

Ông Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Hậu Giang, cho biết thêm: Khi đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ thì quần chúng sẽ học hỏi, làm theo; khi tất cả cùng nỗ lực thì nhiệm vụ nào cũng hoàn thành.

Đảng viên Nguyễn Minh Trạng, Chi bộ Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Hậu Giang, chia sẻ: “Từng đảng viên trong chi bộ đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà chi bộ giao hàng tháng; mỗi người còn thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu, quyết tâm cao trong thực hiện công việc mà lãnh đạo phân công, góp phần vào sự phát triển chung của công ty”.

Có tổ chức đảng lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ chuyên môn của công ty, đảng viên biết nêu gương trong thực hiện công việc được giao... là những yếu tố góp phần tạo nên kết quả kinh doanh khả quan của Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Hậu Giang thời gian qua.

Trong năm 2019 (tính đến tháng 11), doanh thu của công ty đạt 30 tỉ đồng, đạt 107% so kế hoạch; giải quyết việc làm với nguồn thu nhập ổn định cho người lao động, đóng góp thêm nguồn thu ngân sách cho địa phương và góp phần gia tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

Phó Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hậu Giang Nguyễn Quốc Khởi nhấn mạnh, nếu công tác xây dựng Đảng được thực hiện tốt sẽ có tác động lớn đến việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

Toàn Đảng bộ này có 75 đảng viên, theo ông Khởi, nhờ đưa ra nghị quyết, chủ trương đúng đắn, kịp thời trong công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên nhiều đảng viên phát huy tốt tinh thần lao động hăng say, có nhiều sáng kiến để nâng cao hiệu quả công việc, góp phần giúp ngân hàng ngày càng phát triển.

Cụ thể, năm 2019, tỷ lệ huy động vốn cuối kỳ của ngân hàng đạt 100,7% kế hoạch; tỷ lệ huy động vốn bình quân đạt 104% kế hoạch; tỷ lệ huy động vốn cuối kỳ bán lẻ đạt 100,2% kế hoạch. Chi nhánh cũng rất tích cực và hoàn thành xuất sắc công tác chào bán trái phiếu tăng vốn của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Qua thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở đơn vị mình, bí thư chi, đảng bộ tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thừa nhận, nhờ có tổ chức Đảng mà doanh nghiệp phát triển mạnh hơn. Tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp được thành lập, hoạt động ổn định, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; chủ doanh nghiệp tôn trọng, tạo mọi điều kiện thì tổ chức cơ sở đảng nơi đó sẽ không ngừng nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị…

Theo đánh giá của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp trong Khối hàng năm đều thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách địa phương. Các ngân hàng, doanh nghiệp trên địa bàn còn quan tâm đến công tác an sinh xã hội như hỗ trợ người nghèo, học sinh, sinh viên và chăm lo gia đình chính sách... với kinh phí hơn 2.500 tỉ đồng (từ tháng 7-2009 đến tháng 7-2019).

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

--------------

Bài 3: Để Đảng vững mạnh trong doanh nghiệp

Viết bình luận mới