HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
91,047,998 lượt truy cập
 • Quyết tâm, phấn đấu sau đại hội chi bộ
 • 08:40, 16/09/2019
 • Sau đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022, Đảng ủy xã Phú Tân đã chỉ đạo sâu sát các chi bộ kiện toàn tổ chức, nhân sự, ổn định để đi vào hoạt động, nhất là phấn đấu, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019.
 • Hướng đến tinh gọn tổ chức đảng
 • 12:27, 08/09/2019
 • Trong Kết luận số 38 ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Trung ương chỉ đạo không tổ chức chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn; đưa đảng viên công tác ở xã, phường, thị trấn về sinh hoạt đảng tại các chi bộ khu dân cư.
 • Tiếp tục đoàn kết, phát triển bền vững
 • 16:57, 29/08/2019
 • “Từ không có gì đến nay đạt nhiều thành tựu; từ 1 đơn vị cấp xã, hạ tầng thấp kém nay hoàn chỉnh như một đơn vị cấp huyện; từ đội ngũ cán bộ thiếu, yếu, giờ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị”, đó là những câu từ gói gọn được ông Nguyễn Văn Vui (ảnh), Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy, trao đổi với phóng viên về thành tựu 20 năm xây dựng và phát triển (01/9/1999 - 01/9/2019).
 • Hiệu quả kiểm tra, giám sát trong Đảng
 • 12:33, 25/08/2019
 • Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) có vai trò quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh nên tất cả các chi bộ trên địa bàn tỉnh đều quan tâm thực hiện có chất lượng chỉ tiêu số 17 Nghị quyết năm 2019 của Tỉnh ủy.