Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

19/02/2020 | 09:00 GMT+7

(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các ngành liên quan chịu trách nhiệm tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên phạm vi toàn tỉnh. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực tiếp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, chịu trách nhiệm về các hoạt động chuyên môn; lập dự toán, quản lý, phân phối kịp thời, đúng quy định nguồn kinh phí phòng, chống dịch bệnh được cấp. Thực hiện đúng nội dung kế hoạch của UBND tỉnh về hành động ứng phó khẩn cấp đối với dịch tả heo châu Phi. Phối hợp với các đơn vị thực hiện tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về các biện pháp chủ động phòng, chống các bệnh lây từ động vật sang người. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định.

Các địa phương chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh ở động vật trên địa bàn quản lý. Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản của địa phương. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động chăn nuôi bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản bắt buộc phải công bố dịch. Quản lý tốt tổng đàn gia súc, gia cầm; tổ chức tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn quản lý nhằm phát hiện và xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra…

H.TÂM

Viết bình luận mới