Tiếp tục kiểm tra thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

08/10/2019 | 07:33 GMT+7

(HG) - Phát biểu tại buổi kiểm tra việc thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo tại xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, ông Ngô Triều Phương, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, yêu cầu, trong thời gian người dân thực hiện mô hình, chính quyền địa phương cần thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, để giúp người dân thu được hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm nghèo bền vững. Đồng thời, khi thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo phải thực hiện đúng quy trình, trình tự các bước, phản ánh chân thực đời sống người dân…

Năm 2019, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy được hỗ trợ 280 triệu đồng thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo. Có 20 hộ được hỗ trợ mượn vốn trong 2 năm 2019-2020. Trong đó, có 9 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo và 2 hộ mới thoát nghèo. Mỗi hộ được mượn từ 10 đến 15 triệu đồng, để thực hiện mô hình nuôi bò và nuôi lươn. Ngoài chăn nuôi, mọi người còn được chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhằm thu được năng suất cao trong quá trình chăn nuôi. Hiện nay, xã Vĩnh Thuận Tây có 130 hộ nghèo và 172 hộ cận nghèo, năm nay, địa phương phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2-3% và giảm hộ cận nghèo từ 1-2%.

 BÍCH CHÂU  

Viết bình luận mới