Rà soát lại trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt

19/02/2020 | 09:05 GMT+7

(HG) - Ông Võ Phú Cường, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa đến kiểm tra “Mô hình kết nối, chuyển gửi, tìm gia đình chăm sóc thay thế cho các đối tượng trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” ở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp và “Mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”, ở xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp. Tại buổi kiểm tra, ông Võ Phú Cường yêu cầu hai địa phương cần rà soát, củng cố lại Ban bảo vệ trẻ em ở địa phương. Rà soát lại trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động trợ giúp trẻ em cụ thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực cho cán bộ, cộng tác viên, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Kiểm tra mô hình ở xã Tân Bình.

Xã Tân Bình có trên 3.200 trẻ em, trong đó có 387 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 578 trẻ em nghèo, cận nghèo, 27 trẻ khuyết tật, 11 trẻ mồ côi… Xã Tân Long có 2.699 trẻ em, trong đó, có 12 trẻ mồ côi, 50 trẻ sống trong gia đình có cha mẹ đi làm ăn xa, 49 trẻ sống trong gia đình có người mắc tệ nạn xã hội… Mục đích mà 2 mô hình hướng tới là nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em, nhanh chóng giảm thiểu hậu quả của các hành vi xâm hại, bạo lực, bóc lột, bỏ rơi trẻ em và kịp thời hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thông qua việc cung cấp các dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ xã hội cơ bản khác. Bảo đảm cho trẻ em có nguy cơ nói trên được tổ chức, gia đình, cá nhân nhận trẻ về chăm sóc, nuôi dưỡng vì lợi ích tốt nhất cho trẻ em…

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới