Huyện Vị Thủy giảm 1,7% hộ nghèo

08/11/2019 | 07:48 GMT+7

(HG) - Theo kết quả điều tra sơ bộ của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo huyện Vị Thủy, đến nay hộ nghèo của huyện còn 1.288 hộ, chiếm tỷ lệ 5,2% giảm 1,7% so với đầu năm. Trong đó, xã Vĩnh Trung có tỷ lệ giảm nghèo cao nhất 2,8%, thấp nhất là xã Vị Trung 0,5%.

Đào tạo nghề gắn giải quyết việc làm, là một trong những giải pháp giúp người dân thoát nghèo trên địa bàn huyện.

Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, huyện Vị Thủy đã thực hiện có hiệu quả công tác dạy nghề gắn với giải quyết việc làm. Nhờ đó, người lao động có việc làm sau học nghề, nâng cao thu nhập. Đến nay, đã mở 15 lớp nghề phi nông nghiệp và 6 lớp nông nghiệp. Địa phương còn thực hiện các mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo như vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ nhà ở, y tế, giáo dục…

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới