• Xóm nghề đan đát vào vụ tết
  • Thời gian qua công tác đào tạo nghề cho người lao động, đặc biệt là phụ nữ trung niên vùng nông thôn được các cấp hội, đoàn thể huyện Phụng Hiệp quan tâm.
  • Tích cực chăm lo đời sống người dân
  • 08:32, 14/01/2021
  • Năm 2020, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, trong đó có nhiệm vụ chăm lo đời sống người dân.
  • Phát hiện 501 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm
  • 08:26, 14/01/2021
  • (HG) - Trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã thành lập 996 đoàn thanh, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành thanh, kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm.
  • Phấn đấu thành lập thêm 40 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau
  • 08:21, 13/01/2021
  • (HG) - 40 câu lạc bộ (CLB) sẽ được phấn đấu thành lập trong giai đoạn 2021-2025. Ưu tiên thành lập tại các xã, phường, thị trấn chưa có CLB, chủ động nhân rộng mô hình CLB đối với các địa bàn vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.