HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
110,114,917 lượt truy cập

Lớp bồi dưỡng quản lý văn hóa, thể thao và du lịch cơ sở

02/10/2019 | 05:46 GMT+7

(HG) - Lớp bồi dưỡng do Trường Nghiệp vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, từ ngày 1 đến 5-10, dành cho hơn 80 học viên đến từ phòng văn hóa và thông tin cấp huyện, phó chủ tịch UBND, công chức văn hóa, xã hội cấp xã.

80 học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Các học viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng về công tác quản lý, giúp hiểu sâu lĩnh vực phụ trách để có hướng chỉ đạo và thực hiện hiệu quả, thiết thực, tiếp tục đưa lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch phát triển đúng định hướng, có chiều sâu. Có 2 chuyên đề chính được PGS.TS Vũ Hồng Vận, Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội, Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh, truyền đạt, là: “Công tác đào tạo và quản lý nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch - Thực trạng và giải pháp”; “Giới thiệu Luật Thi đua - Khen thưởng”. Các học viên còn được tạo điều kiện đi thực tế nhằm học tập và trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Kiên Giang.

Tin, ảnh: V.TR

Viết bình luận mới