HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
95,278,434 lượt truy cập
 • Nâng chất các danh hiệu văn hóa toàn diện
 • 07:34, 09/10/2019
 • Năm nay, Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Châu Thành quyết tâm nâng chất danh hiệu của phong trào, bằng việc tập trung xây dựng hai địa phương đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị...
 • Các di tích trên địa bàn tỉnh: Đón tiếp hơn 100 đoàn khách đến thăm
 • 08:29, 07/10/2019
 • (HG) - Từ đầu năm đến nay, Bảo tàng tỉnh Hậu Giang đã tổ chức 55 cuộc triển lãm nhân dịp lễ, tết, sự kiện chính trị, với các chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử; thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng tỉnh năm 2018;
 • Đưa sách về nông thôn
 • 07:55, 07/10/2019
 • Đó là mục tiêu của hệ thống thư viện công cộng Hậu Giang từ đây đến cuối năm, nhằm tiếp tục phát huy văn hóa đọc, góp phần cùng các ngành có liên quan xây dựng xã hội học tập...
 • Lớp bồi dưỡng quản lý văn hóa, thể thao và du lịch cơ sở
 • 05:46, 02/10/2019
 • (HG) - Lớp bồi dưỡng do Trường Nghiệp vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, từ ngày 1 đến 5-10, dành cho hơn 80 học viên đến từ phòng văn hóa và thông tin cấp huyện, phó chủ tịch UBND, công chức văn hóa, xã hội cấp xã.