HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
117,331,903 lượt truy cập
  • Báo Canada ca ngợi Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19
  • 17:09, 28/05/2020
  • The Globe and Mail, một trong những nhật báo tuy tín nhất ở Canada đã có bài viết đề cao công tác chống Covid-19 của Việt Nam. Bài viết cho rằng, Việt Nam đã đặt ra tiêu chuẩn cho cuộc chiến chống Covid-19 khi không có cas tử vong nào được ghi nhận tại đây.