• Báo Nam Phi: Việt Nam với cơ hội, sự ngưỡng mộ và đánh giá cao
  • 05:44, 08/04/2021
  • Chuyên trang về đối ngoại The Diplomatic Society đăng bài của nhà sáng lập và Tổng biên tập Kirtan Bhana về cơ hội, sự ngưỡng mộ và sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với các lãnh đạo chủ chốt mới được bầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam.