HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
78,646,056 lượt truy cập
  • Cầu Kênh Tắc thi công chậm
  • Cầu Kênh Tắc, nằm trên trục đường 19 Tháng 8, thuộc ấp 4, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, được khởi công từ năm 2013, sau gần 2 năm chỉ làm được 3 trụ chính rồi tạm dừng để điều chỉnh