Thành phố Ngã Bảy: Tập huấn cải cách hành chính

29/07/2020 | 10:08 GMT+7

(HG) - Phòng Nội vụ thành phố Ngã Bảy vừa kết hợp với Sở Nội vụ tỉnh tổ chức lớp tập huấn cải cách hành chính cho 80 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Ngã Bảy.

Nội dung tập huấn gồm: triển khai, hướng dẫn Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Thông tư 01/2020/TT-BNV ngày 16/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành; Thông tư 07/2012/TT-BNV về Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan và hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ. Qua lớp tập huấn nhằm góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Ngã Bảy và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác cải cách hành chính.

THANH HUỲNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>