HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
120,749,390 lượt truy cập

Thành phố Ngã Bảy: Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa XI năm 2020

10/08/2020 | 10:52 GMT+7

(HG) - Trung tâm Chính trị thành phố Ngã Bảy vừa khai giảng lớp sơ cấp lý luận Chính trị khóa XI năm 2020.

Tham gia lớp học có 54 học viên đến từ các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố. Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu 3 học phần, với hơn 30 tiết, trong 5 tuần thực học. Chương trình học tập giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, phương pháp luận duy vật biện chứng và củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng. Các học viên còn được nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế, xã hội địa phương, kỹ năng soạn thảo văn bản và đi nghiên cứu thực tế để bổ sung kiến thức cho thi tốt nghiệp.

Qua lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các học viên. Từ đó, vận dụng kiến thức được học vào thực tế công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dự kiến lớp học sẽ kết thúc vào đầu tháng 9 tới.

YẾN LINH

Viết bình luận mới