HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
102,773,994 lượt truy cập

Tăng cường triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước

12/09/2019 | 07:54 GMT+7

(HG) - Để tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước đạt kết quả tốt theo đúng lộ trình triển khai của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa yêu cầu Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước trong giao dịch, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để việc tham gia dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước được thuận lợi và đạt hiệu quả. Chủ động phối hợp với các cơ quan Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản giao dịch để được hỗ trợ, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đăng ký và sử dụng dịch vụ. Chủ động phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số để xác nhận các giao dịch trên Trang thông tin dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn phối hợp với Kho bạc Nhà nước Hậu Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước trong giao dịch và thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước đến tất cả các đơn vị thụ hưởng. Kho bạc Nhà nước Hậu Giang thực hiện và chỉ đạo Kho bạc Nhà nước cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đơn vị sử dụng ngân sách tham gia đăng ký và thực hiện thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường hoạt động của Tổ triển khai dịch vụ công trực tuyến đến các đơn vị để hỗ trợ, hướng dẫn, cài đặt chương trình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước…

H.TÂM

Viết bình luận mới