HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
105,544,689 lượt truy cập

Khuyến khích hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã có quy mô nhỏ

27/02/2020 | 07:21 GMT+7

(HG) - Đây là một trong những mục tiêu của Nghị quyết số 02/NQ LMHTX Liên minh Hợp tác xã tỉnh ban hành ngày 14/2/2020 về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh năm 2020.

Theo đó, phát triển kinh tế tập thể, HTX nhanh bền vững, hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển kinh tế tập thể, HTX theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động, đồng thời khuyến khích hợp nhất, sáp nhập HTX có quy mô nhỏ thành HTX có quy mô lớn để nâng cao hiệu quả hoạt động. Mở rộng và tăng số lượng thành viên tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX, nhất là phần lớn hộ dân sản xuất nông nghiệp tham gia thành viên HTX nông nghiệp, tăng tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm có lợi thế cạnh tranh.

Năm 2020, phấn đấu có ít nhất thêm 80 tổ hợp tác thành lập mới, trên 30 HTX (trong đó mỗi huyện, thị xã, thành phố tăng ít nhất 15% trên tổng số HTX năm 2019). Tổng HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả tăng 25% so với năm 2019, tổng số cán bộ quản lý HTX có trình độ từ trung cấp trở lên tăng 5%, tổng số thành viên tham gia HTX tăng 20% trở lên. Thu nhập bình quân của người lao động trong HTX tăng từ 10% trở lên và xây dựng 2 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

T.XOÀN

Viết bình luận mới