HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
114,043,260 lượt truy cập

Huyện Châu Thành: Hội nghị điểm bình xét các danh hiệu văn hóa

21/10/2019 | 08:58 GMT+7

(HG) - Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Châu Thành vừa chọn ấp Phước Hưng, xã Đông Phước A, làm điểm chỉ đạo tổ chức Hội nghị bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2019.

Trong năm 2019, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của ấp Phước Hưng tác động tích cực đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội một cách bền vững. Phong trào xây dựng các danh hiệu văn hóa được chú trọng và nâng cao về chất lượng. Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt”, phong trào học tập, lao động, sáng tạo đã đi vào chiều sâu, hoạt động có hiệu quả. Trên tinh thần khách quan, dân chủ, qua trao đổi, xem xét, cho ý kiến của Nhân dân địa phương, ấp Phước Hưng có 171/172 hộ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 12 gia đình văn hóa tiêu biểu; 73 gương người tốt và 6 gương người tốt tiêu biểu. Cuối năm, qua bình xét có 70 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi các cấp, trong đó 6 hộ đạt giỏi cấp tỉnh, 11 hộ giỏi cấp huyện.

Sau khi rút kinh nghiệm ở ấp Phước Hưng, 9 ấp còn lại trên địa bàn xã Đông Phước A sẽ đồng loạt tổ chức họp bình xét dứt điểm các danh hiệu văn hóa vào ngày 22-10; 59 ấp còn lại của huyện Châu Thành cũng tiến hành họp bình xét, chậm nhất là đến ngày 25-10 phải hoàn thành.

THANH PHONG

Viết bình luận mới