HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
106,025,759 lượt truy cập

Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh: Đã đấu thầu xong các gói thầu sử dụng vốn đối ứng

11/09/2019 | 08:40 GMT+7

(HG) - Ngày 10-9, thành phố Vị Thanh có buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới để báo cáo tình hình triển khai Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh.

Dự án có 4 hợp phần. Hợp phần 1, nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 trong khu vực có thu nhập thấp, gồm: đầu tư xây dựng hạ tầng cấp 3 cho 4 khu LIA với tổng diện tích 75ha, cải tạo môi trường sống cho khoảng hơn 7.700 người dân. Hợp phần 2, nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 1, 2 ưu tiên, gồm: cải tạo kênh 62, chiều dài 2,3km, cải tạo kênh Cái Nhúc, chiều dài 2km, cải tạo hồ Tam Giác, diện tích 3ha, xây dựng đường Nguyễn Huệ nối dài, chiều dài 2,4km, mở rộng đường giao thông 1 Tháng 5, chiều dài 2,6km. Hợp phần 3, tái định cư, dự kiến bố trí tái định cư vào các khu vực tái định cư đã có sẵn hạ tầng tại phường IV và khu Liên minh xã Vị Tân. Hợp phần 4, hỗ trợ thực hiện và hỗ trợ kỹ thuật, gồm: tư vấn chuẩn bị dự án, tư vấn thẩm tra, thẩm định, tư vấn giám sát thi công, giám sát môi trường tái định cư, đánh giá dự án… Tổng vốn đầu tư hơn 36,6 triệu USD.

Trong giai đoạn 1, có tổng số 17 gói thầu, trong đó có 10 gói thầu vốn ODA, 7 gói thầu vốn đối ứng, tổng vốn đầu tư hơn 13,6 triệu USD. Hiện 7 gói thầu vốn đối ứng đã đấu thầu xong, gồm: tư vấn giám sát, lập hồ sơ môi trường, thẩm tra bảo vệ tài chính, giám sát khảo sát toàn dự án, đo đạc, cắm cọc, giải phóng mặt bằng, rà phá bom, mìn, vật nổ, tư vấn đo đạc, cắm cọc, giải phóng mặt bằng giai đoạn 2. Mười gói thầu vốn ODA, gồm: nâng cấp khu LIA 1, 2, 3, 7, xây dựng đường Nguyễn Huệ nối dài, mở rộng đường 1 Tháng 5 và các gói thầu giám sát thi công, quản lý hợp đồng, tư vấn độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, đánh giá hiệu quả của dự án, dự kiến sẽ mở thầu trong tháng 10, 11-2019 và đầu năm 2020.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới lưu ý thành phố cần quan tâm cho các gói thầu tư vấn giám sát độc lập môi trường, xã hội và tái định cư để đảm bảo các gói thầu khi triển khai thi công sẽ ít gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân, cũng như hạn chế ô nhiễm môi trường. Đồng thời, rà soát hồ sơ, thủ tục các gói thầu đảm bảo mở thầu đúng tiến độ đề ra.

HỮU NGHỊ

Viết bình luận mới