HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
110,421,846 lượt truy cập

Công an tỉnh: Triển khai, quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII

20/09/2019 | 09:20 GMT+7

(HG) - Trong 2 ngày 19 và 20-9, Đảng ủy Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị triển khai,  học tập, quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đến 100% đảng viên các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Thông qua hình thức xem đĩa DVD do Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị phát hành, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ đã được PGS, TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương triển khai các nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII, như: đề cương báo cáo chính trị; đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); đề cương báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng. Còn đối với Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ đã được nghe PGS, TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương và trung tướng Nguyễn Khắc Khanh, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an triển khai. Đây là Nghị quyết rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong bối cảnh đất nước ta đang chuẩn bị đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.

Việc học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII giúp đảng viên nắm vững những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, những công việc cần triển khai thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, vận dụng có hiệu quả vào nhiệm vụ thực tế tại đơn vị.

HOÀI XUYÊN

Viết bình luận mới