HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
100,409,576 lượt truy cập

Coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm

06/12/2019 | 09:20 GMT+7

(HG) - Đó là yêu cầu của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong Kế hoạch chỉ đạo đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy Khối còn yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác nhân sự đại hội. Trong đó, phải chú ý về số lượng và cơ cấu hợp lý; là những người tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, gắn kết với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Chú trọng phát hiện, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, báo cáo chính trị của ban chấp hành chi bộ, đảng bộ cơ sở phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện về tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, xác định đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả…

Đảng ủy Khối thống nhất chọn Đảng bộ Sở Xây dựng (điểm tổ chức đại hội cấp cơ sở của tỉnh) và Chi bộ Hội Nông dân tỉnh làm điểm tổ chức đại hội cấp cơ sở. Đại hội điểm được tổ chức vào đầu quý I/2020; các chi, đảng bộ còn lại tổ chức đại hội từ đầu tháng 4-2020 và hoàn thành trước ngày 30-6-2020. Thời gian tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày; thời gian họp trù bị đại hội không quá ½ ngày.

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới