HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
101,986,042 lượt truy cập

Cần thực hiện tốt việc rà soát, phân loại hộ nghèo trong người có công với cách mạng

19/08/2019 | 14:52 GMT+7

(HGO) - Đó là yêu cầu của ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành để triển khai giải pháp giảm nghèo đối với hộ nghèo là người có công trên địa bàn tỉnh được tổ chức mới đây.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo, toàn tỉnh có 132 gia đình chính sách, người có công thuộc hộ nghèo, chiếm 0,91% dân số. Trong đó, có 85 hộ thiếu vốn sản xuất, thiếu đất canh tác, thiếu phương tiện sản xuất; 11 hộ thiếu lao động, hoặc có lao động nhưng không có việc làm; 1 hộ có đất sản xuất nhưng thiếu khoa học, không biết cách làm ăn; 34 hộ đông người ăn theo, hết tuổi lao động, bệnh tật, bảo trợ xã hội; 1 hộ vướng vào tệ nạn xã hội. Để thực hiện đạt hiệu quả cao trong công tác giảm nghèo đối với hộ gia đình chính sách, người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất một số giải pháp. Đối với nhóm hộ thiếu vốn sản xuất, thiếu đất canh tác, thiếu phương tiện sản xuất thì hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, ưu tiên trong vay vốn ưu đãi đối với những hộ chí thú làm ăn, trong đó ưu tiên những hộ có khả năng thoát nghèo trước. Còn với nhóm hộ thiếu lao động, hoặc có lao động nhưng không có việc làm thì ưu tiên hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ xuất khẩu lao động. Tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ để gia đình mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, tự tạo việc làm, chủ động tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để vươn lên thoát nghèo. Riêng nhóm hộ có đông người ăn theo, hết tuổi lao động, bệnh tật, bảo trợ xã hội tiếp tục giải quyết đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đảm bảo tất cả người có công được hưởng thụ chế độ đúng quy định. Ngoài thực hiện các chính sách giảm nghèo chung và các chính sách trợ cấp ưu đãi, trợ giúp xã hội, địa phương cần quan tâm hỗ trợ các hộ này từ các nguồn tài trợ, huy động của các tổ chức, cá nhân và nguồn lực tại cộng đồng…

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đề nghị bên cạnh các giải pháp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất, các địa phương phải xem công tác giảm nghèo trong người có công là chỉ tiêu, nhiệm vụ. Cần xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện. Đồng thời, thực hiện tốt việc rà soát, phân loại hộ nghèo là người có công, để có giải pháp hỗ trợ cụ thể. Thực hiện đối thoại với hộ nghèo, để xác định nhu cầu của gia đình như cần hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, nhà ở, nước sạch, dịch vụ xã hội, để có hướng hỗ trợ phù hợp. Cùng với đó, các địa phương cần quan tâm những gia đình chính sách, người có công có phương thức làm ăn không đảm bảo, thiếu tính hiệu quả, để hướng dẫn, giúp đỡ, quyết tâm không để tăng thêm hộ nghèo trong người có công. Riêng với 34 hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, bệnh tật, các địa phương nên tách riêng không đưa vào diện hộ nghèo người có công, thực hiện các chính sách hỗ trợ phù hợp, để họ có cuộc sống tốt hơn.

 

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới