HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
123,260,613 lượt truy cập

19.380 tỉ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016-2020

25/08/2017 | 07:56 GMT+7

(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định 1125 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016-2020. Theo Quyết định 1125, mục tiêu của chương trình là chủ động phòng, chống dịch bệnh, phát hiện sớm, kịp thời khống chế không để dịch lớn xảy ra. Giảm tỷ lệ mắc, tỷ lệ tử vong một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khống chế tốc độ gia tăng các bệnh không lây nhiễm phổ biến, bệnh tật lứa tuổi học đường bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm. Bảo đảm cung cấp máu, an toàn truyền máu và phòng, chống hiệu quả một số bệnh lý hóa học. Khống chế và giảm tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng để giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì mức sinh thay thế, hạn chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Tăng cường công tác kết hợp quân dân y trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe  nhân dân vùng biên giới, biển đảo và vùng trọng điểm an ninh quốc phòng.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 19.380 tỉ đồng, với 8 dự án thành phần là: Dự án phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến; dự án tiêm chủng mở rộng; dự án dân số và phát triển; dự án an toàn thực phẩm; dự án phòng chống HIV/AIDS; dự án đảm bảo máu an toàn và phòng, chống một số bệnh lý huyết học; dự án quân dân y kết hợp và dự án theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế. Quá trình thực hiện sẽ ưu tiên các tỉnh khó khăn, các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ.

H.N

Viết bình luận mới