HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
110,086,560 lượt truy cập

100% các khoa, phòng trong bệnh viện thực hiện tốt việc giảm thiểu chất thải nhựa trong bệnh viện

18/09/2019 | 09:09 GMT+7

(HG) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang vừa tiến hành Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 08 của Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong bệnh viện, vào sáng ngày 17-9. Mục tiêu chung được bệnh viện đề ra là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn bệnh viện. Ngoài ra, tạo sự phối hợp tham gia của người bệnh, người nhà bệnh nhân, công đoàn, đoàn thể và cộng đồng về giảm thiểu chất thải nhựa trong bệnh viện. Hội nghị cũng đề ra mục tiêu cụ thể, 100% các khoa, phòng trong bệnh viện thực hiện tốt Chỉ thị số 08; xây dựng thực hiện kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa; tăng cường hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của viên chức, người lao động trong bệnh viện và sự phối hợp tham gia của người bệnh, người nhà người bệnh. Tiếp tục củng cố tổ chức và nhân lực trong lĩnh vực quản lý chất thải y tế.

Tại hội nghị, cũng đã diễn ra lễ ký cam kết giữa Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh với các trưởng khoa, phòng về việc giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

G.K

Viết bình luận mới