HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
95,278,540 lượt truy cập
  • Huyện Châu Thành: Có 89 vựa thu mua nông sản
  • 08:08, 13/11/2019
  • (HG) - Trên địa bàn huyện Châu Thành hiện có 89 vựa thu mua các mặt hàng nông sản, như: bưởi, cam, chanh không hạt, xoài cát, mít Thái… tiêu thụ trên 100 tấn trái các loại/ngày.
  • Tuyển sinh chuyên ngành công tác xã hội
  • 07:57, 13/11/2019
  • (HG) - Để đào tạo chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại các cơ sở trợ giúp xã hội, làm việc tại các xã, phường, thị trấn, các cơ sở cung cấp dịch vụ công
  • Một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp
  • 07:54, 13/11/2019
  • (HG) - Việc tổ chức, phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Hậu Giang và những đơn vị có liên quan trong thực hiện các thủ tục đầu tư cấp điện cho khách hàng sử dụng điện qua công trình điện chuyên dùng ở tỉnh theo cơ chế một cửa liên thông.