• Huyện Long Mỹ: Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm
  • 08:36, 15/06/2021
  • (HG) - Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm; tổng kết mặt trận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.