• Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
  • 10:22, 05/05/2021
  • (HGO) - Sáng ngày 5-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Dự hội nghị có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.